Napredak nije puko popravljanje prošlosti, on je neprekidno kretanje prema budućnosti.

Kreativnost je misliti o novim stvarima. Inovativnost je raditi nove stvari.

Edukacije

IDS organizuje i realizuje edukacije iz oblasti obrazovanja, preduzetništva, poljoprivrede, turizma, informacionih tehnologija i projektnog menadžmenta. Edukacije se realizuje u saradnji sa partnerima i stručnjacima iz navedenih oblasti. Sve edukacije su interaktivne i pružaju mogućnost učesnicima da aktivno učestvuju u radu.

Organizacija događaja

IDS organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i konferencije. Svrha organizacije događaja su zalaganje, promovisanje i informisanje o ciljevima udruženja i aktivnostima koje udruženje realizuje u okviru svog delovanja.

Publikacije

IDS objavljuje u štampanom i elektronskim obliku publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj i unapređenje obrazovanja u raznim oblastima u skladu sa zakonskom regulativom. IDS priprema i organizuje izdavanje knjiga, brošura, časopisa, spisa, štampanoih muzičkih dela, fotografija i druge publikacije.

Istraživanja

IDS organizuje i realizuje istraživanja za sopstvene potrebe i u vidu usluge drugim pravnim i fizičkim licima. Istraživanja realizuju stručnjaci iz pojedinih oblasti u saradnji sa članovima tima IDS-a.

O nama

O nama

Centar za unapređenje i razvoj društva - IDS je neprofitno udruženje, osnovano od strane grupe građana posvećenih unapređenju pojedinca, organizacija i društva u smislu funkcionisanja, produktivnost i ostvarivanje izazov u oblasti obrazovanja.

IDS funkcioniše na volonterskoj bazi, regrutujući svake godine nove članova, najčešće iz redova mladih. Nemamo stalno niti privremeno zaposlene, ali posedujemo dovoljno profesionalnih kapaciteta, uključujući stručnost i iskustvo u vođenju projekata. Glavnu snagu naše organizacije čini entuzijazam, znanje, iskustvo i upornost naših članova.

Ciljevi Udruženja

1.Motiviše, podstiče i širi naučna saznanja i doprinosi razvijanju interesovanja za naučna dostignuća i ostvarenja u zemlji i svetu i njihovu primenu u praksi;
2.Monitoring, savetovanje i razvoj u oblasti obrazovanja namenjen privatnom, javnom i nepofitnom sektoru.

3.Analiza i praćenje kvaliteta obrazovanja u državnom i privatnom sektoru na svim obrazovnim nivoima.
4.Analiza, praćenje i razvoj celoživotnog obrazovanja.
5.Razvoj multikulturalnog i interkulturalnog obrazovanja
6.Planiranje, razvoj i implementacija strategija u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja, uslova u kojima se odvija nastava, kreiranje svesti o značaju obrazovanja, smanjenje broja nepismenih, poboljšanje rejtinga obrazovnih institucija i povećanje konkurentnosti domaćih obrazovnih institucija.
7.Razvoj programa edukacije i implementacija za organizacije.
8.Ostvaruje stručnu i neposrednu saradnju sa nadležnim institucijama iz oblasti nauke i obrazovanja.
9.Inicira i sarađuje sa odgovarajućim organima, institucijama i organizacijama na izradi i izdavanju stručnih radova, studija, analiza, projekata, kao i odgovarajućih publikacija iz područja nauke i obrazovanja.
10.Organizacijom manifestacija kao što su naučno-stručni skupovi, smotre, takmičenja, izložbe, savetovanja, kursevi, seminari promoviše nauku i obrazovanje.
11.Vrši transfer inovacija i novih naučnih dostignuća preko svojih članova do subjekata koji će ih primenjivati u praksi.
12.Saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama u razvoju projekata edukacije za privatna preduzeća, javna preduzeća i nevladine organizacije.

Projekti

Intenziviranje prisustva turističke ponude Vojvodine na rezervacionim sistemima

Projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, rodnu ravnopravnost i zapošljavanje u periodu od 02.12.2014. do 30.04.2015. godine. Cilj projekta je spoznaja značaja upotrebe intreneta u promociji turizma kroz dostupne alate za promociju kako bi se pojačalo prisustvo turističke ponude Vojvodine na rezervacionim sistemima i time omogućilo bolju informisanost potencijalnih gostiju i veći broj gostovanja u Vojvodini. U okviru projekta biće realizovane jednodnevne radionice namenjene: vlasnicima i zaposlenim u hotelima,vlasnicima i zaposlenim privatnim smeštajima, zaposlenim u turistički organizacijama, zaposlenim u destinacionom menadžmentu. Realizovane radionice će kratkoročno i dugoročno rezultirati: novim saznanjima vlasnika i menadžera turističkih smeštaja u Vojvodini, novim veštinama zaposlenih u turizmu kada je reč o promociji i prodaji putem Interneta, kreiranju promotivnih kampanja na Internetu, mentorisanjem pri prvim koracima na web-u, smanjenjem troškova, povećanjem prihoda, povećanjem prepoznatljivosti Vojvodine kao turističke destinacije.

Konferencija OpenIT Mind Novi Sad u aprilu 2015. godine

Organizacijom konferencije želimo da promovišemo savremeni vid upotrebe modernih tehnologija koji omogućava pristup svim zainteresovnim ljudima bez obzira na imovinski status, omogućava brže širenje dostignuća u želji da doprinesemo bržem razvoju društva i pojedinaca u okviru njega. Ciljevi konferencije su u skladu sa trendovima i standardima prisutnim u EU, i zemljama iz okruženja, koji se postavljaju kao izazov za Srbiju u periodu približavanja i ulasku u EU. Podizanje nivoa znanja predstavnika univerziteta, fakulteta, visokih škola i studenata o rešenjima koje omogućava otvoreni kod će biti napravljen prvi korak ka implementaciji koncepta u našem društvu. Posebna pažnja će biti usmerena na kreativnost, komunikativnost i socijalizaciju koju ovaj koncept ima kao i na ekonomske faktore koji u velikoj meri mogu da utiču na upotrebu informacionih tehnologija. Konferencija je mesto na kojem će se čuti različita mišljenja, prikazati stručna ekspertiza i definisati zaključci kao preporuke u pojednostavljenju procesa prelaska na otvoreni kod u skladu sa pozitivnom praksom EU i Strategije RS. Konferencija će kao rezultat iznedriti preporuke za nadležene institucije u pravcu: usklađivanja zakonske regulative u Republici Srbiji sa praksama razvijenih zemalja, promocije i implementacije koncepta kroz obrazovne institucije, motivacije mladih da istražuju i sami doprinose razvoju koncepta.

Tehnologija kroz objektiv mladih 2015

Centar za unapređenje i razvoj društva organizuje foto konkurs pod nazivom „Tehnologija kroz objektiv mladih“ u želji da podstaknemo mlade ljude da osmotre sebe i svet oko sebe i zabeleže svojim fotoaparatom ili telefonom trenutke koji najbolje oslikavaju njihov stav prema modernim tehnologijama. Putem Internet portala mladi iz AP Vojvodine će biti u mogućnosti da nam u skladu sa propozicijama pošalju fotografije kojima su oni zabeležili trenutak koji najbolje oslikava zadatu temu. Žiri formiran od strane predstavnika udruženja i Pokrajinskog sekretarijata će pregledati fotografije i na osnovu propozicija izabrati one koje najbolje oslikavaju utjecaj tehnologija na život mladih u 21. veku. Tri najuverljivije fotografije biće nagrađene: I pozicija – laptop računar II pozicija – tablet III pozicija – mobilni telefon. Najbolje fotografije koje pristignu na konkurs biće izložene u okviru IKT konferencije, koju Centar za unapređenje i razvoj društva održava u Novom Sadu krajem aprila 2015. godine, OpenIT Mind kada će biti dodeljene i nagrade za prve tri pozicije. Nije potrebno posebno tehničko i/ili umetničko znanje za učestvovanje u projektu (konkursu) jer je cilje pokrenuti mlade da kritički opažaju svet oko sebe i da zabeleže trenutak koji je ostavio najveći utisak na njih. U želji da mladi koriste moderne tehnologije kako bi unapredili kvalitet svog života i doprineli daljem razvoju društva ovim projektom želimo da ih podstaknemo da kritički posmatraju svet oko sebe. IKT treba da koriste u svrhu sopstvenog napretka i bolje kvaliteta života a ne da IKT postane svrha njihovog života.

Razvoj karijere i poslovnih veština 2014 -2015

Projekat osnaživanje mladih ljudi za otpočinjanje poslovne karijere koji obuhvata niz treninga na teme: Kako napisati CV, Kako se spremiti za razgovor sa potencijalnim poslodavcem, Razvoj poslovnih veština, Poslovni bonton, Način prezentovanja, Poslovna komunikacija, Upravljanje vremenom, Veština pregovaranja i dr. osmišljen je sa ciljem da pomognemo mladim ljudima u prvim koracima na tržištu rada nakon završetka školovanja. Treninzi su koncipirani kao radionice kako bi polaznici interaktivno učestvovali u radu i stekli veštine koje će kasnije moći upotrebljavati u praksi. Poslednja radionica je održana 06.12.2014. godine u Kosovskoj Mitrovici za studente Univerziteta u Prištini, sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u saradnji sa Centra za treninge i usavršavanje iz Kraljeva. Naredni treninzi su planirani posle nastupajućih praznika. Svi zainteresovani polaznici mogu da se jave IDS-u na mail: info@ids.org.rs

Zajedno do povećanja konkurentnosti privrede u godini preduzetništva

Centar za unapređenje i razvoj društva – IDS Novi Sad tokom 2016. godine realizuje niz aktivnosti s ciljem promocije preduzetništva pod nazivom “Zajedno do povećanja konkurentnosti privrede u godini preduzetništva” uz podršku Gradske uprave za privredu Novog Sada. Prva aktivnost je saradnja sa UNESCO katedrom za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu u organizaciji konferencije pod nazivom “Da li je preduzetništvo za mene?” koja će se održati u četvrtak 21. aprila 2016. godine u Amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Osnovni cilj ovogodišnjih aktivnosti je promocija preduzetništva u gradu Novom Sadu. Tokom godine biće kroz razne manifestacije promovisane uspešne preduzetničke priče iz Novog Sada, diskutovati će se sa preduzetnicima o problemima u poslovanju, kao i o mogućnostima za unapređenje poslovanja. Organizovanjem konferencije “Da li je preduzetništvo za mene?” će biti obeleženo deset godina od osnivanja UNESCO katedre za studije preduzetništva. Od osnivanja UNESCO katedra za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu (UCES) aktivno je bila uključena u promociju preduzetništva i preduzetničke kulture, kako na univerzitetu, tako i u široj zajednici. Usmerena je ka studentskom preduzetništvu, povezivanju univerziteta i privrede, podršci inovacijama. Obrazovnu misiju UCES sprovodi kroz master studije “Preduzetništvo”, na koju se ove godine upisuje osma generacija studenata. Do sada je studije odslušalo više od 80 polaznika. Studije se realizuju na engleskom i srpskom jeziku, i do danas su zadržale karakter regionalnih studija, sa predavačima iz Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Unapređenje bezbednosti građana AP Vojvodine na internetu

Centar za unapređenje i razvoj društva - IDS iz Novog Sada zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kroz program „Unapređenje bezbednosti građana AP Vojvodine na internetu“, i uz saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka organizuje radionicu pod nazivom “Nasilje na internetu i kako se zaštititi”. Besplatna radionica koja će se realizovati 22. aprila 2016. godine u Novom Sadu je namenjena predstavnicima osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine: direktorima, pedagozima i nastavnicima. Cilj je stvaranje svesti o opasnostima koje vrebaju sa Interneta kroz edukaciju i informisanje nastavnika, roditelja i učenika o njima i načinu kako preduprediti ove izazove. Rad tokom jednodnevne radionice će biti interaktivan.

Kontakt

Kontaktirajte nas

Tel.: +381 621 108 895
Fax.: +381 216 313 426
e-mail: info@ids.org.rs


Adresa:

Ilije Birčanina 29,
21000 Novi Sad, Srbija.